Ngôn ngữ : VN

Tiền tệ: VND

icon Liên hệ mua hàng: 0914 50 22 11

TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM
TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM
Banner

Air Cylinder CKD

Air Cylinder CKD 

Sản phẩm Cylinder CKD được là một dòng sản phẩm Cylinder mà cho nhiều model khác nhau , với kích thước đa dạng về chủng loại ,

Cylinder CKD có các model sau:

CYLINDER LIST MODEL
SSD2-L-16-20 STR2-M-20-60 SCS-FB-200B-345 SSD2-KL-32-80 CAC3-A-50-100-Y1/Z
SSD2-L-32-25-TOH-D-W1 STG-M-40-100 CAC4-A-63B-50 STR2-BD10-20 MRL2-10-228
STK-40-25 SSD2-KL-63-80-T0H5-D SCA2-CB-40B-150-T0H-D-Y STG-M-16-40-T0H3-D SCM-20B125
SSD2-L-16-30 STR2-M-25-40 SCS-LN-125K SSD2-KL-32-80-T0H-D-N-W1 CAC3-A-50-50-Y1/Z
SSD2-L-32-30 STG-M-40-175 CAC4-B-40-50-TOH-D-Y STR2-M-10-50  MRL2-10-250
STL-M-20-75 SSD2-KT1L-63-100 SCA2-CB-40B-25-Y STG-M-16-5 SCM20B-50
SSD2-L-20-10 STR2-M-6-30 SCS-LN-140K SSD2-KL-50-150-N CAC3-A-50-75-Y
SSD2-L-32-50 STG-M-40-25 CAC4-B-50B-50-TOH-D-Y STR2-M-10-50-O MRL2-GL-10-140
STL-M-25-75 SSD2-L-100-30 SCA2-CB-50B-100-Y STG-M-20-20 SCM-25B425
SSD2-L-20-10-N STS-B-16-10-T5H-D-P52 SCS-LN-160K SSD2-KL-50-50 CAC3-A-50-75-Y1/Z
SSD2-L-32D-20-T0V-H-N STG-M-40-30 CAC4-B-50B-75-TOH-D-Y STR2-M-20-50 MRL2-GL-6-100
STL-M-63-250-F SSD2-L-100D-10-T0H-H SCA2-CB-50B-300-Y STG-M-25-100 SCM-32D120
SSD2-L-20-20 STS-B-40-50 S SCS-LN-AC-160B150-RO-D/Z SSD2-KL-50-50-N CAC3-A-63-100-Y/Z
SSD2-L-40-15 TG-M-40-75 CAC4-B-63-100-T2YD-D-Y SCS2-P-00-160B-100-50 MRL2-GLF-16-400-T2H-D
STL-M-8-125 SSD2-L-12-10-T0H-D CMK2-LB-40-50-T0H-H CAC4-A-63-150 SCPD2-L-00-10-60
SSD2-L-25-10 STS-B-50-50 SSD-L-20-30 SCA2-CA-40B-70 CAC3-A-63-100-Y1/Z
SSD2-L-40-25 STG-M-50-25 SSD2-20-15 SCS-CA-160B-200 MRL2-L-16C-350-T2V3-D
STR2-B-10-50-K2H-D SSD2-L-12-10-W1 CMK2-M-00-40-150 CAC4-A-63-150-T2YD3-D SCPD2-L-00-16-12
SSD2-L-25-10-N STS-B-L1-50-25 SSD-L-32-30-TOH3-D SCA2-CA-50B-125 CAC3-A-63-125-Y/Z
SSD2-L-40-35 STG-M-50-25-W1 SSD2-L-12-20 SSD2-32-30 SCS-CA-160B-200-JI MRL2-WL-10-75
STR2-B-16-20-K0H-D STS-BP-20-25 CMK2-M-LB-20-200 SCA2-CA-50B-250-T3H3-T SCPD2-L-00-16-30
SSD2-L-25-10-T0H-D STG-M-50-50 SSD-L-32-30-TOH-H SCS-CB-125B-340-Y CAC3-A-63-50-Y
SSD2-L-40-50 SSD2-L-12-30-N SSD2-40-25 CAC4-A-63-50-Y MRL2-WL-16-150
STR2-B-20-40-K3H-D STS-M-16-40 CMK2-M-LB-20-200-T0H-D SCA2-CA-50B-300-Y SCPD2-L-CB-16-15
SSD2-L-25-10-T3YH-D STG-M-50-75 SSD-L-40-15 SCS-CB-200B-200-JSY CAC3-A-63-75-Y1/Z
SSD2-L-40-50-T0H-H-N SSD2-L-12-5 SSD2-40-30-M-W1 CAC4-A-63-75-T2YD3-D MRL2-WL-16-50
STR2-B-20-70 STS-M-25-50-T0H-H CMK2-R-00-25-25-25 SCA2-CA-50B-50 SCPD2-L-CB-16-160-M2V-D
SSD2-L-25-25-T0H-D STG-M-63-25 SSD-L-40-30 SCS-CB-250B-400-JY CAC3-A-63-75-Y1/Z
SSD2-L-63-25-N-W1 SSD2-L-12-5-T0H3-D SSD2-40-5 CAC4-A-63-75-T2YD3-R MRL2-WL-20-650-T2YH5-D
STR2-B-25-50-K0H-D STS-M-40-30-F CMK2-TA-20-10 SCA2-CA-63B-100 SCPD2-L-LS-10-15-M2V-D
SSD2-L-32-15-N STG-M-63-25-T2H-D SSD-L-80-30-N SCS-FA-125B-150 CAC4-A-50-100-Y1
SSD2-L-80-30-N SSD2-L-160-50-T0H-R SSD2-40-50 CAC4-A-63-75-Y SCA2-00-100B-200/Z
SSD2-ML-16-20 STS-M-50-25 CMK2-TA-25C-250-Y SCA2-CA-63B-125 SCPD2-L-LS-16C-30-M2V-D
SSD2-ML-16-20-T0H-D STG-M-63-25-W1 SSD-WL-25-50-T0H-D-N-10-T0H-H  SCS-FA-160B-420 CAC4-A-50-150-T2YD3-R
SCS2-N-CA-125N-200-Y SSD2-L-16-10 SSD2-40-50-N CAC4-A-63B-100 SCA2-00-40B-100
CAC4-A-63-125-T2YD3-D STS-M-80-100-M CMK2-TA-40-60 SCA2-CA-63B-150 SCPG-00-10-30
SCA2-63K STG-M-80-100-T0H-D SSG-12-20 SCS-FA-180B-400-J CAC4-A-50-50-T2YD3-D
SCS2-N-CB-250B-400-JY SSD2-L-16-10 SSD2-50-10 CAC4-A63B-100/Z SCA2-00-40B-150
SSD2-KL-12-70-N TOH3-R-W1 CMK2-TA-40-60-J  SCA2-CA-63B-75-Y SCPG-00-16-15
CMK2-FA-32-100 STS-M-L1-40-50 SSG-L-16-10 SCS-FA-200B-1000 CAC4-A-50-50-T2YD3-R
STG-M-12-75 STG-MC-16-75 SSD2-50-15-N CAC4-A63B-100/Z SCA2-00-40B-150-T3H3-D
SSD2-KL-20-50-T0H3-D-N SSD2-L-16-10-T0H-D-W1 UCA2-BL-Y-16-75-T2H-D-P2 SCA2-CB-100B-600-Y SCPG-L-CB16200
SCM-LB-40B-300 SSD2-L-32-15-T0H3-D-N SSG-L-20D-50-T0H3-T CAC4-A-63-125-T2YD3-R CAC4-A-50-50-Y
STG-M-16-40 STK-20-20-N11 SSD2-50-30-N-W1 SCA2-B-00-40-B25-B50-Y SCA2-00-40B-400
SHC-K-FA-63H-100-10-R0-T-A CAC4-A-63-100-T2YD3-R UCA2-BL-Y-32-25-T2H-D-P2 SCS2-P-00-125B-100-50 SCPG-L-CB-1630
STG-M-12-50-T0H3-D SCA2-100K STG-B-25-30 SSD2-63-45-N CAC4-A-63-125-Y CAC4-A-50-75-T2YD3-D
CAC4-A-50-75-Y SCS2-N-CA-125N-150-Y UCA2-B-Y-16-50 STG-M-12-10 SCA2-CA-100B-140 SCA2-00-50B-100/Z
SCA2-00-63B-140 CAC4-A-63-100-Y SSD2-63D-75-N SCS-180K SCPG-L-CB-16-75
SSD2-K-40C-10-N SCA2-100K/Z UCA2-X-16-100 CAC4-A-50N-50-Y1 CAC4-A-50-75-T2YD3-R
SCS2-LN-CA-160B 100-RO5-D-1/Z SCS-180-400-J-BELLOWS-SET STG-M-12-30-T0H3-D SCA2-00-63B-50 SCA2-00-63B-100

Pencil shaped cylinder SCPS・SCPD3・SCPS3・SCPH3

Small bore size cylinder: CMK2

Micro cylinder : CMA2

Round shaped cylinder : SCM

Tie rod cylinder : SCG

Medium bore size cylinder : SCA2

Medium bore size cylinder : SCS2

Air cylinder : CA

Medium bore size cylinder : CMA

Medium bore size cylinder : CMK

CÔNG TY TNHH SHINYOU VIỆT NAM 

Chuyên cung cấp và phân phối sản phẩm Cylinder CKD tại Việt Nam . các sản phẩm của hãng CKD bao gồm : xi lanh CKD , Van điện từ CKD , Bộ điều áp CKD , Van tiết lưu CKD, Van nước CKD , Ống khí CKD . Air Cylinder CKD | Directional Control Valves CKD | Rotary Actuators/Air Grippers CKD| Electric Actuators/Cylinders CKD | Vacuum Equipment CKD | Fittings and Tubing CKD 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Air Cylinder CKD”

Upsell Products