Skip to content

Chỉnh sửa chưa được lưu

Cylinder CKD

Ảnh sản phẩm

Những ảnh dưới đây không thể tải lên:

  Add images or drag and drop to upload

  Giá sản phẩm

  Kho hàng

  Vận chuyển

  Khối lượng

  Được dùng để tính phí vận chuyển ở trang thanh toán

  Thuộc tính

  Thêm mới thuộc tính giúp sản phẩm có nhiều lựa chọn, như kích cỡ hay màu sắc.

  Tên thuộc tính Giá trịTạo thuộc tính mới bằng dấu ","
  Cảnh báo: Sản phẩm chỉ có thể có tối đa 100 phiên bản.

  Chỉnh sửa các phiên bản dưới đây để tạo:

  Phiên bản Giá SKU Barcode Số lượng

  Xem trước kết quả tìm kiếm

  CKD VIỆT NAM | CYLINDER CKD | VAN KHÍ CKD | VAN DẦU CKD | VAN NƯỚC CKD...
  https://www.nhkvietnam.com.vn/cylinder-ckd
  CKD VIỆT NAM | CYLINDER CKD | VAN KHÍ CKD | VAN DẦU CKD | VAN NƯỚC CKD | XY LANH KÉP CKD |FITTINGS CKD, SENSOR PRESSURE CKD | CẢM BIẾN XY LANH CKD, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ CKD, CẢM BIẾN CKD, VAN ĐIỆN

  Xin hãy nhập Tiêu đề và Mô tả để xem trước kết quả tìm kiếm của sản phẩm này.

  Số ký tự đã dùng: 193/70
  Số ký tự đã dùng: 193/320
  https://www.nhkvietnam.com.vn/

  Trạng thái

  Phân loại

  Thêm sản phẩm vào danh mục để nó dễ dàng được tìm kiếm trên website của bạn.